انتخابات ریاست جمهوری 1400

نمودار آبی رنگ درصد توئیت هایی که دیروز در ارتباط با هر نامزد منتشر شده است را نشان می دهد. هم چنین نمودارهای سبز، زرد و قرمز به ترتیب درصد توئیت های مثبت، خنثی و منفی را در مورد هر نامزد نشان می دهد.

امیرحسین قاضی زاده

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

0.7%
27.3%
30.3%
42.4%
عبدالناصرهمتی

عبدالناصر همتی

8.9%
19.8%
17.1%
63.0%
مهرعلیزاده

محسن مهرعلیزاده

0.5%
8.7%
17.4%
73.9%
ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی

36.1%
26.9%
11.9%
61.1%
محسن رضایی

محسن رضایی

45.6%
27.2%
4.9%
67.9%
سعید جلیلی

سعید جلیلی

6.4%
32.5%
11.0%
56.4%
علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی

1.9%
44.5%
23.9%
31.5%

در این وبسایت تحلیل شبکه های اجتماعی در مورد نامزدهای ریاست جمهوری ارائه می شود.


Powered by DATA ANALYTICS, SID.ir